Kirkegården, kirkegårdstakster, vedtægt for kirkegården og gravminder

 

 

Skal du have fornyet gravstedet, har du spørgsmål angående betaling eller pyntning af samme, ønsker du at finde gamle slægtninge eller andet der vedrører gravstederne, bl.a. angående gravstedslegater, bedes du henvende dig til administrationen per mail admin@nvfp.dk eller tlf. 40 10 66 45. 

Har du en klage over et af gravstederne, henvender du dig også til administrationen.

Husk at meddele adresseændring til administrationen.

 

FORKLARING TIL KIRKEGÅRDSTAKSTERNE

Pleje og vedligehold - på årlig regning, hvis vedligeholdelse varetages af kirkegården

Udvidet pleje og vedligehold - Pris per år, når der tegnes et legat (mindst 5 år)

Grandækning - på årsfaktura eller per år ved legat

Kranse og blomster - pris per styk (per styk per år ved legat)

Erhvervelse af gravsted - Engangsbeløb opkræves af kirkegården for erhvervelse af brugsretten over et gravsted i en fredningsperiode (urnegravsted 10 år og kistegravsted 30 år). Medlemmer af folkekirken får tilskud.

Fornyelse af gravsted -  Engangsbeløb opkræves af kirkegården for fornyelse af brugsretten over et gravsted i en hel fredningsperiode (urne 10 år og kiste 30 år). Kan dog fornyes med kortere perioder dog mindst 5 år (prisen justeres efter antal ønskede år). Medlemmer af folkekirken får tilskud.

Begravelsesudgifter - Pris for gravkastning og urnenedsættelse. Medlemmer af folkekirken får 100% tilskud.

RESERVATION AF GRAVSTED  er muligt. - Der skal tegnes et legat på en fredningsperiode (urnegravsted 10 år og kistegravsted 30 år). Der er ikke muligt at passe gravstedet selv.

 

Kirkegårdenes takster

Kirkegårdsvedtægt

Kirkegårdskort til de enkelte kirkegårde er under udarbejdelse

Vedtægt gældende for kirkegårdene i Nordvestfalster Pastorat

Gravminder

På vores kirkegårde er en del gravminder.

Her får du et link til en side, hvor du kan søge på de enkelte kirkegårde og se de enkelte gravminder.

https://www.gravminderegistrering.dk/kirkegrd_oversigt.asp


Kontakt os

  • Nordvestfalster Pastorat
  • Find adresser, tlf.numre og mailadresser i menuen under Kontakt

 

Sociale links