NORDVESTFALSTER PASTORAT

Velkommen til Nordvestfalster pastorat og sogn. Et pastorat, der omkranses af Guldborgsund i vest og Storstrømmen i nord og med 2 broer, som bindeled til de nærliggende øer. 1 sogn med 6 kirker. 6 fantastiske kirker med hver sit særpræg. Klik her og læs mere om vore spændende kirker.

6 kirker – vidt forskellige – herlige steder at besøge som kirkegænger eller turist. smiley

Hvis man ønsker kirkebil til vore gudstjenester eller arrangementer og bor i Nordvestfalster pastorat, så kan man ringe til Bjarnes taxi på tlf. 54 43 55 24 dagen i forvejen, helst inden kl. 10.

TRADITIONELLE SKIDNE ÆG SKÆRTORSDAGSAFTEN

I Vålse er der tradition for, at have fællesspisning af retten "skidne æg" efter Skærtorsdagsgudstjenesten der foregår kl. 17 i Vålse kirke. Under gudstjenesten bliver den flotte altertavle lukket som optakt til Langfredag og påsken. 

 

 

ÅRSMØDE I NORDVESTFALSTER SOGNS MENIGHEDSPLEJE

Søndag den 16. april er der årsmøde i menighedsplejen efter gudstjenesten i Kippinge Kirke som starter kl. 11.

Mødet foregår i graverboligen og der bydes på en let frokost.

Dagsorden som følger:

• Valg af dirigent

• Valg af referent

• Valg af stemmetællere

• Bestyrelsens beretning

• Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

• Budget for indeværende regnskabsår

• Indkomne forslag

• Valg at bestyrelsesmedlemmer

• Valg af revisor

• Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleanter

• Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 27. marts skriftligt på mail: menighedsplejen@nvfp.dk eller hos formanden Annette True, Kippingevej 28, 4840 Nørre Alslev.

DETTE BLEV BESLUTTET PÅ MENIGHEDSRÅDSMØDET


Kontakt os

  • Nordvestfalster Pastorat
  • Find adresser, tlf.numre og mailadresser i menuen under Kontakt

 

Sociale links